ΔΩΡΕΑΝ SSL πιστοποιητικό με την αγορά κάθε πακέτου Shared Hosting για να μην χαρακτηριστεί το site σου από την Google "Not Secure".

Arrow up
Arrow down
09 Οκτ 2018

476

Σας ενημερώνουμε ότι στις 10-10-2018 και ώρα 11:00 λήγει το πρώτο στάδιο διάθεσης των ονομάτων χώρου με κατάληξη .ελ και παύουν να ισχύουν οι περιορισμοί που είχαν τεθεί κατά την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου.

Κάθε όνομα χώρου με κατάληξη .ελ θα είναι διαθέσιμο προς καταχώρηση για κάθε ενδιαφερόμενο.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των φορέων των ονομάτων χώρου που βρίσκονται στη διαχείρισή σας.

Για την αποφυγή δημιουργίας αναιτιολόγητου φόρτου στις υποδομές του Μητρώου και στο πλαίσιο του άρθρου 16 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] ή [.ελ], η ΕΕΤΤ θέτει περιορισμό στον αριθμό των δηλώσεων καταχώρησης που υποβάλλει κάθε καταχωρητής στο σύστημα, στο διάστημα από 11:00 έως 13:00 τοπική ώρα, στις τετρακόσιες (400) δηλώσεις καταχώρησης. Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός αυτός αφορά στο πλήθος των δηλώσεων καταχώρησης σε κατάληξη .ελ που μπορεί κάθε καταχωρητής να υποβάλλει και όχι στο σύνολο των δηλώσεων καταχώρησης. Καλείστε όλοι οι καταχωρητές να τηρήσετε τον ως άνω περιορισμό με την επιφύλαξη επιβολής κυρώσεων.

Το Μητρώο Ονομάτων Χώρου θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή των υπηρεσιών του από 10:00 έως 11:00 ώρα Ελλάδος, για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.