Χρεώσιμες Κινήσεις .gr TLD

Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη

Αλλαγή επωνυμίας αλλά με το ίδιο ΑΦΜ

Μεταφορά ιδιοκτησίας domain

Μεταφορά σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Domain .gr με 2 χαρακτήρες

Καταχώρηση domain με 2 χαρακτήρες μεταβλητό μέρος