Μπορώ να κατοχυρώσω ένα Domain Name χωρίς να αγοράσω υπηρεσίες φιλοξενίας; Εκτύπωση

  • 3

Η κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου δεν προϋποθέτει ούτε και απαιτεί να έχετε στην κατοχή σας κάποιο πακέτο φιλοξενίας. Σε περίπτωση που σκοπεύετε να κατασκευάσετε μια ιστοσελίδα μακροπρόθεσμα, αλλά σας ενδιαφέρει να κατοχυρώσετε το Domain Name άμεσα ώστε να περιέλθει στην δική σας ιδιοκτήσια, μπορείτε να προχωρήσετε σε μεμονωμένη κατοχύρωσή του.

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω