Νέα έκδοση Joomla 3.7.5

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας ανάπτυξης, η έκδοση 3.7.5, που δημοσιεύτηκε σήμερα επιλύει ένα Bug που αποτρέπει νέες εγκαταστάσεις του Joomla 3.7.4 με απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων. Το Joomla 3.7.5 ... Read More »

18th Aug 2017