Νέα έκδοση Joomla 3.8.13

Η έκδοση Joomla 3.8.13 είναι από σήμερα διαθέσιμη. Πρόκειται για αναβάθμιση ασφαλείας (security release) για τις εκδόσεις 3.x series του Joomla που αντιμετωπίζει 5 θέματα ασφαλείας τα οποία αναφέρονται αναλυτικά ... Read More »

9th Oct 2018
Προγραμματισμένη Διακοπή Υπηρεσιών Μητρώου Ονομάτων Internet [.gr] , [.ελ]

Σας ενημερώνουμε ότι στις 10-10-2018 και ώρα 11:00 λήγει το πρώτο στάδιο διάθεσης των ονομάτων χώρου με κατάληξη .ελ και παύουν να ισχύουν οι περιορισμοί που είχαν τεθεί κατά την έναρξη λειτουργίας ... Read More »

9th Oct 2018
Σύνδεση με λογαριασμό Facebook ή Google

Τώρα όλοι οι πελάτες της Web Art Design Web Services έχουν την δυνατότητα εισόδου στον λογαριασμό τους, μέσω πιστοποίησης των στοιχείων λογαριασμού τους σε Facebook ή Google. Για να ενεργοποιήσετε την ... Read More »

1st Oct 2018