Αναβάθμιση Περιοχής Πελατών

  • Sunday, 28th January, 2018
  • 19:07pm

Σήμερα ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της Περιοχής Πελατών της Web Art Design Web Services.Η νέα Περιοχή Πελατών διαθέτει νέα βελτιωμένη responsive σχεδίαση για εμφάνιση σε όλες τις συσκευές καθώς και νέα χαρακτηριστικά. 

Clientarea

« Back