Νέα έκδοση Joomla 3.7.5

  • Friday, 18th August, 2017
  • 09:01am

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας ανάπτυξης, η έκδοση 3.7.5, που δημοσιεύτηκε σήμερα επιλύει ένα Bug που αποτρέπει νέες εγκαταστάσεις του Joomla 3.7.4 με απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων.

Το Joomla 3.7.5 έχει κυκλοφορήσει για να αντιμετωπίσει ένα bug που παρουσιάστηκε στο Joomla 3.7.4 σχετικά με την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων ασφαλείας στην εφαρμογή εγκατάστασης, με σκοπό την προστασία του λογαριασμού φιλοξενίας σας από το να ξεπεράσετε έναν απομακρυσμένο εισβολέα.

Δείτε όλη την ανακοίνωση για την έκδοση 3.7.5  εδώ

Για κάθε βοήθεια σχετικά με την αναβάθμιση επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από την Περιοχή Πελατών της Web Art Design Web Services εδώ
« Back